Evidenciu psov, evidenciu chovateľských staníc, registráciu psích útulkov, prezentáciu individuálnych chovateľov psov, vkladať informácie o organizovaní výstav, kúpa, predaj, krytie psov, oblasť reklamy, veterinárne služby, psie hotely produkty z E-shopov pre psov a pripravujeme fórum.

Katalóg chovateľov psov

 • Registrácia fyzických osôb a podnikateľských subjektov.
 • Platená služba.
 • Je možné vytvoriť iba jeden účet (systémový užívateľ môže vytvoriť iba jeden účet chovateľa).
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať sa, ako chovateľ

Katalóg psov

 • Registrácia fyzických osôb a podnikateľských subjektov.
 • Platená služba
 • Je možné pridávať ľubovoľný počet psov do katalógu. Každý takto vložený pes je automaticky priradený k systémového užívateľovi (chovateľ, alebo útulok).
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať psa.

Katalóg psích útulkov

 • Registrácia fyzických osôb, podnikateľských subjektov, alebo združení.
 • Platená služba
 • Je možné vytvoriť iba jeden účet (systémový užívateľ môže vytvoriť iba jeden účet pre konkrétny psí útulok).
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať útulok
Katalóg výstav (súťaží)
 • Registrácia fyzických osôb, podnikateľských subjektov, alebo združení.
 • Platená služba.
 • Je možné zaregistrovať ľubovoľný počet výstav (súťaží) na jeden účet systémového užívateľa.
 • Formulár registrácie: Pridať novú výstavu (súťaž)
Katalóg obchodov (služieb)
 • Registrácia fyzických osôb, podnikateľských subjektov, alebo združení.
 • Platená služba.
 • Je možné zaregistrovať ľubovoľný počet obchodov (služieb) na jeden účet systémového užívateľa.
 • Formulár registrácie: Zaregistrovať nový obchod (službu)
Zo zivota psov logo
TPL_BACKTOTOP