Chirurgický zákrok odborne nazývaný Orchiektomia (odstránenie semeníkov) poznáme pod ľudovým názvom kastrácia psa. Sterilizáciu feny alebo inak povedané suky nazývame odborne Ovariektomia (v prípade odstránenia vaječníkov) a Ovariohysterektómia (v prípade odstránenia vaječníkov a maternice). Rozhodnutie či už tento chirurgický zákrok podstúpiť alebo nie musí zvážiť majiteľ psa po dôkladnom vyšetrení veterinárneho lekára, ktorý odborne určí príčinu kastrácie a zhodnotí aktuálny zdravotný stav zvieraťa. Dôvody pre kastráciu psa alebo sterilizáciu feny môžu byť rôzne. Pri samcoch ide prevažne o skrotenie prehnaných pohlavných pudov, kvôli ktorým sa stávajú nadmerne teritoriálnymi. Môžu však nastať aj iné zdravotné ťažkosti, ktoré prichádzajú s pribúdajúcim vekom psa. Pri fenkách ide z väčšinou o rozhodnutie majiteľov, ktorí sa obávajú neplánovaného a nechceného nakrytia. Rovnako je však dôležité pri kastrácii psa alebo sterilizácii feny spomenúť aj to, že sa vykonáva ako preventívne opatrenie pred chorobami pohlavného ústrojenstva.

Pri kastrácií sa za prevenciu po tomto chirurgickom zákroku považuje zníženie pravdepodobnosti výskytu týchto ochorení prostaty:

  • neoplazia prostaty
  • hyperplazia prostaty,
  • prostatické cysty,
  • paraprostatické cysty.

Ochorenia prostaty u psov rovnako ako u ľudí postihujú prevažne staršie psy čo sa u samcov javí ako najčastejší problém. Pravdepodobnosť výskytu hyperplazie alebo prostatických cýst je u vykastrovaných psíkov skoro nulová. Znižujeme tým aj možnosť výskytu závažného ochorenia nazývaného perianálna prietrž, ktorá veľmi závažným spôsobom postihuje starších nevykastrovaných psov.

Pri sterilizácii feny zohľadňujeme jej vek z hľadiska dosiahnutia fyzickej a pohlavnej zrelosti, čiže jej telesného vývoja, kedy čakáme na prekonanie obdobia prvého hárania. Približne polovica populácie feniek má v staršom veku sklony k zdravotným problémom s vaječníkmi alebo maternicou. Preto je z pohľadu doktora veterinárnej medicíny vhodné odporučiť majiteľom, aby sa týmto včasným chirurgickým zákrokom predišlo zdravotným problémom v starobe sučky. V prípade Vášho záujmu o kastráciu psa alebo sterilizáciu sučky prosím neváhajte kontaktovať Vašu lokálnu Veterinárnu ambulanciu a dohodnite si termín ambulantného vyšetrenia.

Zo zivota psov logo
TPL_BACKTOTOP