Viete o tom, že pes Vám podvedome dokáže diagnostikovať pomerne široký rozsah potencionálnych ochorení? Miera presnosti detekcie sa pohybuje na úrovni 98 percent. S 300 miliónmi čuchovými receptormi v nose každého psa v porovnaní s 5 miliónmi u človeka, majú psi schopnosť cítiť veci, ktoré človek nemá šancu rozoznať. To, čo dokážu psie nosy, lekárske prístroje "nedokážu", je citlivosť na prítomnosť potencionálnej rakoviny. Teraz zisťujeme, že trénovaní psi môžu fungovať aj ako efektívni diagnostici, ktorí vyčuchajú niektoré druhy rakoviny, diabetes 1. typu a napríklad i maláriu. Výskumy stále častejšie ukazujú, že už len vlastníctvo psa môže mať pre jeho majiteľa pozitívne zdravotné prínosy. V skutočnosti môžeme za pomoci psov vo svojom živote zmeniť spôsob, akým pristupujeme k posudzovaniu vlastného zdravia (k takzvanej "psej" diagnostike).

So správne vycvičenými psami a prísnymi protokolmi, by sa skríning rakoviny mohol stať technicky oveľa menej náročnejším - napríklad poskytnutím svojich slín pre nos svojho psa. A dokonca sa uvažuje že „výskum, ktorý sa robí v oblasti detekcie pachov, pomôže vedcom vyvinúť test dychu na rakovinu“. To znamená, že zvyčajne každý, kto fajčí, ľudia s určitou pigmentáciou alebo tí, ktorí trávia veľa času na slnku, by mohli mať všetky vzorky vyšetrené v oveľa mladšom veku, aby sa zlepšila liečba a prognózy, napríklad v prvotnom štádiu rakoviny. Použitím svojho neuveriteľného čuchu môžu psy dokonca odhaliť všetky potencionálne prichádzajúce choroby skôr, ako sa naplno prejavia.

V roku 1980 publikovala doktorka Erika Friedmannová, prelomovú štúdiu, ktorá zistila, že miera jednoročného prežitia pacientov so srdcovým infarktom bola výrazne vyššia u majiteľov domácich zvierat, a to z rôznych dôvodov vrátane upokojujúcich účinkov, ktoré znižujú krvný tlak, zvyšujú sociálnu podporu a kardiovaskulárne výhody venčenia psov.  Cvičení psi, prejavujú citlivosť aj na tie najmenšie zmeny ľudského správania, dokážu vycítiť u ľudí s cukrovkou, epileptickými záchvatmi a mdlobami súvisiacimi so srdcom, prichádzajúce zdravotné problémy (napríklad epileptický záchvat).

Prítomnosť psej srsti v domácnosti dokonca môže aktivovať imunitný systém malých detí, čím sa znižuje pravdepodobnosť ekzémov, astmy a respiračných alergií, ktoré môžu pretrvávať až do dospelosti. Ďalšie štúdie uvádzajú, že čas strávený so psom znižuje krvný tlak a srdcovú frekvenciu a podporuje hlbší pocit všímavosti.

Psy umožňujú ľuďom, ktorí trpia demenciou, necítiť až tak úzkosť, pretože psom je jedno, na čo ste zabudli. Ľudia s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou dostávajú pozitívne impulzy od psov, ak robia pamäťové a fyzické rehabilitačné cvičenia spolu s nimi. Odhaduje sa, že pre fyzické a duševné zdravie majiteľa psa, mu môže predĺžiť jeho život až o dva roky.

Niektorí vedci tvrdia, že psy sú nielen prospešné pre ľudské zdravie, ale sú aj podstatnou súčasťou našej existencie na tejto planéte, že bez vzťahu medzi ľuďmi a psami a spoločnej evolúcie týchto dvoch druhov by svet nebol tým, čím je dnes. Psy boli prvými domestikovanými zvieratami starými najmenej 15 000 rokov. Bez psov by sme asi nemali túto civilizáciu.

Zo zivota psov logo
TPL_BACKTOTOP